Ngành Đường bộ làm rất tốt công tác duy tu bảo dưỡng đường bộ

“Ngành Đường bộ đã làm rất tốt công tác duy tu bảo dưỡng đường bộ” là khẳng định của Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam vào chiều 30/12.

31-12 TCDBVN

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật được triển khai tích cực góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước lĩnh vực GTVT đường bộ; công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL thực hiện theo hướng đổi mới, hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện có hiệu quả; phát hiện và ngăn chặn sớm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Qua công tác kiểm tra, giám sát tại các Trạm thu phí do các nhà đầu tư BOT quản lý và khai thác đã tham mưu, báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh phương án tài chính theo đúng thực tế; thực hiện công khai, minh bạch, đem lại hiệu quả cao.

Năm 2016 Tổng cục, tiếp tục đổi mới công tác kế hoạch, tăng tính chủ động, chính xác và công khai, minh bạch trong việc triển khai xây dựng kế hoạch bảo trì đường bộ, tạo đà đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tạo sự đồng thuận cao của xã hội.

Các hoạt động bảo trì, phòng ngừa sự cố công trình cầu được áp dụng hiệu quả không để xảy ra các sự cố; có nhiều sản phẩm vật liệu mới được ứng dụng, nhiều chương trình hợp tác với Hội KHKT Cầu đường được triển khai; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, năng lực bảo trì cho CB, CC làm công tác bảo trì, các Nhà đầu tư BOT được đẩy mạnh; các hoạt động hướng về giao thông nông thôn, góp phần xây dựng Nông thôn mới và ATGT được triển khai rộng khắp.

Công tác tổ chức giao thông, rà soát, điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ, triển khai thực hiện các nội dung mới theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; công tác xử lý điểm đen, điềm tiềm ẩn tai nạn giao thông được thực hiện tích cực, tạo sự an toàn, thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông.

Các thủ tục để thực hiện Dự án LRAMP được triển khai khẩn trương; hoàn thành rà soát, chấp thuận danh mục cầu tại hiện trường (50 tỉnh), thực hiện các bước chuẩn bị để khởi công xây dựng từ đầu quý I năm 2017; Thông qua các hệ thống phần mềm quản lý vận tải, Trung tâm quản lý và theo dõi dữ liệu từ TBGSHT, thường xuyên chấn chỉnh nhắc nhở và xử lý đối với các vi phạm; số lần vi phạm tốc độ giảm so với cùng kỳ năm trước góp phần đảm bảo trật tự ATGT, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân được tốt hơn; đồng thời đẩy mạnh hợp tác vận tải quốc tế.

Công tác giải ngân các nguồn vốn, quyết toán các dự án hoàn thành, nhất là các dự án BOT được thực hiện quyết liệt góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

31-12 TCDBVN

Tổng cục Trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện chủ trì Hội nghị.

Tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ người dân và công tác quản lý nhà nước; cung cấp dịch vụ công mức độ 4 về cấp GPLX quốc tế được dư luận xã hội đánh giá cao; phối hợp với Trung tâm CNTT- Bộ GTVT hoàn thiện phần mềm, cung cấp dịch vụ công mức độ 4 về cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô; sử dụng phần mềm KSTTX, giám sát hành trình để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong kiểm soát tải trọng, vận tải đường bộ…

Các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả, điển hình là Hội thi Chi cục QLĐB kiểu mẫu và ATGT; qua đó đã nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CB, CC tại các Chi cục trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở cơ sở.

Công tác xã hội – từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; kinh phí cho hoạt động xã hội- từ thiện năm 2016 là 2,5 tỷ đồng;

Công tác truyền thông được thực hiện chủ động, giúp cho việc tuyên truyền, định hướng thông tin của Tổng cục tới các cơ quan báo chí, người dân được đầy đủ, kịp thời. Trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục và Tạp chí ĐBVN mở chuyên mục tiếp nhận, trao đổi thông tin, phản ánh về tình trạng cầu đường, vận tải, xe quá khổ, quá tải; thực hiện chuyên mục hỏi đáp pháp luật trên website của Bộ GTVT qua đó đã tiếp nhận, sàng lọc sơ bộ thông tin gửi các cơ quan để xử lý kịp thời.

Năm 2017, Tổng cục ĐBVN quyết liệt thực hiện mục tiêu hành động của ngành GTVT “Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy truyền thống đi trước mở đường, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại”, tập thể Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục hoàn chỉnh thể chế chính sách, các văn bản QPPL; xây dựng hồ sơ báo cáo tác động chính sách của Luật GTĐB; hoàn thiện các Quy hoạch, đề án Bộ GTVT giao nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới toàn diện, mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực giao thông đường bộ; tiếp tục đổi mới công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL đã được ban hành; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân toàn bộ nguồn vốn XDCB được giao năm 2017; tăng cường chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt; nghiên cứu dài hạn, trung hạn về các giải pháp huy động vốn. Hoàn thành giao KH chi năm 2017 ngay đầu quý I; phối hợp các cơ quan tham mưu của Bộ, Quỹ BTĐB TW tổ chức kiểm tra, rà soát xây dựng kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng GTĐB năm 2018 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Tổ chức quản lý, bảo trì đảm bảo ATGT hệ thống đường bộ QL; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống QL đặc biệt là 5.900 cầu trên hệ thống QL; tiếp tục thực hiện các công tác quản lý bảo vệ hành lang đường bộ và KCHT GTĐB theo Quyết định số 994 của TTgCP; đôn đốc công tác thi công các dự án SCĐK đã giao theo kế hoạch bảo trì 2017; tăng cường tổ chức kiểm tra hiện trường các tuyến đường, đặc biệt là công tác bảo trì đối với các đoạn tuyến thực hiện dự án BOT. Xây dựng bổ sung các định mức cho công tác bảo trì có áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới; hoàn thiện mẫu quy trình bảo trì…

Thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT, ùn tắc giao thông theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong Thanh, Thiếu niên”với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; tiếp tục rà soát, bổ sung các biển báo cần thiết theo Quy chuẩn 41:2016; kịp thời xử lý các điểm bất hợp lý các điểm nóng về ùn tắc, điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, tăng cường các biện pháp phòng ngừa nguy cơ tai nạn (bổ sung sơn kẻ đường, vạch sơn tim đường, sơn gờ giảm tốc…). Tiếp tục chỉ đạo, đổi mới tổ chức hoạt động công tác KSTTX theo hướng làm tại nơi cung cấp hàng, lấy quản lý tại địa phương làm cơ bản; bố trí lực lượng hợp lý kết hợp quản lý chặt chẽ, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

Tăng cường quản lý hoạt động vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; triển khai kế hoạch hậu kiểm điều kiện KD vận tải kết hợp với kiểm tra công tác theo dõi, xử lý vi phạm từ dữ liệu cung cấp bởi thiết bị GSHT; nâng cấp hệ thống để tiếp nhận dữ liệu theo lộ trình của NĐ 86; chỉ đạo các Sở GTVT tuyên truyền về lộ trình cấp phù hiệu, lắp thiết bị GSHT trên các phương tiện vận tải; tham gia các hoạt động vận tải đa phương, song phương với các nước trong khu vực.

Hoàn thành xây dựng phần mềm quản lý đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, quản lý sát hạch viên, quản lý trung tâm sát hạch và quản lý giáo viên dạy lái; tiếp tục sửa đổi Câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ phù hợp với các quy định hiện hành; sửa đổi giáo trình đào tạo lái xe ô tô phù hợp với thực tiễn.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình giải ngân vốn bảo trì đường bộ; phối hợp với Quỹ BTĐB rà soát kế hoạch chi; đôn đốc, thực hiện công tác phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, quyết toán dự án BOT; rà soát phương án tài chính các hợp đồng BOT, báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh hợp đồng; công khai, minh bạch doanh thu thu phí.

31-12 TCDBVN

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Cường báo cáo Tổng kết công tác năm 2016.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý chất lượng các công trình, công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện sớm và phòng ngừa các sai sót trong thiết kế, thi công, giải quyết kịp thời những vướng mắc trên các công trường đang thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án; giải ngân theo kế hoạch được giao đối với các dự án đang thực hiện chuyển sang 2017; đặc biệt là triển khai, thực hiện Dự án LRAMP đảm bảo tiến độ khởi công trong quý I/2017.

Quản lý, khai thác, bảo trì, ATGT và kiểm tra các tuyến cao tốc đã khai thác trong phạm vi cả nước; tập trung hướng dẫn, kiểm tra công tác BDTX, bảo đảm ATGT khi bảo trì, thi công, giải quyết ùn tắc tại trạm thu phí; rà soát hệ thống biển báo hiệu trên đường cao tốc để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; thực hiện công tác bảo vệ KCHTGT; phối hợp tốt lực lượng bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến cao tốc.

Triển khai thực hiện các tiêu chuẩn, đề tài KHCN; xây dựng hệ thống quản lý CSDL đường QL thuộc dự án JICA, dự án VRAMP; Trung tâm CSDL quan trắc cầu dây văng; chuẩn bị triển khai xây dựng hệ thống quản lý CSDL đường địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế; ứng dụng các phương pháp quản lý hiện đại và tăng cường ứng dụng các công nghệ mới, vật liệu mới về xây dựng, bảo trì mạng đường bộ quốc gia.

Xây dựng báo cáo Bộ GTVT thông qua, trình Thủ tướng ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 60 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TCĐBVN; triển khai công tác rà soát và sắp xếp tổ chức bộ máy theo yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp tổ chức thi tuyển công chức năm 2016-2017. Tiếp tục duy trì công tác CCHC, đơn giản hóa TTHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó có việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những nội dung trọng tâm: Thanh tra công tác quản lý và bảo vệ KCHT GTĐB; đào tạo, sát hạch cấp GPLX; việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; vận hành khai thác dự án…; tăng cường công tác thanh, kiểm tra đột xuất; tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát công tác thu phí đường bộ tại các trạm thu phí theo hình thức BOT. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đặc biệt thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, Tổng cục ĐBVN xác định cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện toàn diện, xuyên suốt các hoạt động của Ngành đường bộ trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các chỉ đạo, chương trình công tác của Chính phủ và của Bộ GTVT để hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2017.

31-12 TCDBVN

Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Nguyễn Việt Hưng phát động phong trào thi đua năm 2017.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận của Vụ khoa học công nghệ (Tổng cục Đường bộ VN); Cục Quản lý xây dựng đường bộ; Sở Giao thông Vận tải Yên Bái; Sở GTVT Nghệ An; Sở GTVT Bình Phước; Sở GTVT Lâm Đồng. Cục QLĐB III…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ công chức, viên chức Tổng cục trong năm qua. Thứ trưởng khẳng định những đóng góp của Tổng cục ĐBVN đã góp phần quan trọng vào thành công chung của ngành GTVT trong năm 2016.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định, Tổng cục ĐBVN có vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải. Năm 2016 Ngành GTVT tiếp tục đc sự quan tâm của Đảng và nhà nước về kết cấu hạ tầng đường bộ, nguồn vốn cho quản lý bảo trì đường bộ được Nhà nước đầu tư lớn. Việc bảo trì đường bộ được duy trì rất tốt thuận lợi.

Thứ trưởng cho rằng năm 2016 là một năm đầy khó khăn với ngành Đường bộ, là một năm chịu nặng nề của biến đổi khí hậu, đặc biệt ở miền Trung lũ lụt liên tiếp xảy ra đã khiến các tuyến đường bị chia cắt, bên cạnh đó nhiệt độ tăng có, trời nóng gây nên hiện tượng hằn lún vệt bánh xe đã đặt lên cho ngành GTVT yêu cầu rất lớn về đảm bảo ATGT. Tuy nhiên, qua bằng nhiều giải pháp đồng bộ, Tổng cục đã duy trì được tốc độ tăng trưởng về mọi mặt, ngành Đường bộ đã phát huy rất tốt vai trò, chức năng quản lý nhà nươc của mình trong lĩnh vực đường bộ. Với việc tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra thường xuyên các trạm thu phí, các công trình cầu, đường đã  tạo được niềm tin của người dân.

Năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Tổng cục ĐBVN phải lập kế hoạch công tác bảo trì đường bộ không để vỡ kế hoạch được ra, phải triển khai kế hoạch cụ thể không để xảy ra cơ chế xin cho để sinh ra tiêu cực và tập trung cần có các Hội nghị chuyên đề để thảo luận àm thế nào để quản lý tốt công tác duy tu bảo trì. Rà soát lại các điểm đấu nối và có cuộc thanh tra về công tác đấu nối.

Bên cạnh đó, đưa ra tiêu chí đấu thầu để chọn được nhà thầu tốt, các Cục phải thường xuyên đi kiểm tra chất lượng tuyến đường của nhà thầu để xem tiền của dân có đc xử dụng hợp lý không. Tránh nhiệm của Bộ, ngành Đường bộ là phải đưa đến cho người dân con đường tốt nhất chứ không phải vì lợi nhuận cũng như lợi ích cá nhân.  Phải có cập nhật bồi dưỡng cho đội ngũ quản lý các cấp chuyên sâu về lĩnh vực mình quản lý, học chuyên ngành nào làm. Thực hiện luân chuyển cán bộ để có đổi mới trong công tác quản lý mới đạt được kết quả cao.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục phải tăng cường áp dụng công nghệ mới trong duy tu bảo trì đường bộ. “Tiêu chí đưa ra trong việc lựa chọn nhà thầu là phải đảm bảo máy móc, thiết bị và con người.  Tổng cục ĐBVN cần mạnh ứng dụng KHCN trong lĩnh vực bảo trì đường bộ để tiết giảm chi phí duy tu, sửa chữa, hạn chế nguy cơ xảy ra tiêu cực, thất thoát…” Thứ trưởng yêu cầu.

Đối với xe quá tải, Thứ trưởng yêu cầu Cục Đăng kiểm phải kiểm soát chặt chẽ đối với xe tự ý cơi nới thành thùng, xe phải cắt bỏ vỏ thùng từ khi đăng kiểm. Tổng cục  phối hợp với các địa phương để kiểm soát chặt chẽ xe vua, xe cắt thùng rồi hàn thùng trở lại bắt đầu xuất hiện trở lại phá đường nên cần siết chặt tiến tới xóa sạch xe quá tải, phải xử lý xe quá tải, nếu ko làm quyết liệt xe quá tải thì hệ thống đường. Thứ trưởng cho biết.

31-12 TCDBVN

Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trao
Huân chương Lao động hạng Ba cho Ông Trần Bá Đạt, Phó Vụ trưởng
Vụ An toàn giao thông; ông Trần Hữu Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án 4.

Về Quản lý vận tải, Tổng cục rất tích cực phối hợp với các Sở GTVT để đưa vận tải vào nền nếp nhưng hiện nay xe hợp đồng trá hình vẫn còn rất nhiều nên cần có giải pháp hợp lý. Phải kiểm soát vận tải của các đơn vị có xe trá hình nếu có vi phạm thì phải tước giấy phép kinh doanh.

Thứ trưởng yêu cầu công tác đào tạo sát hạch lái xe, quản lý theo đầu ra  để đảm bảo chất lượng đào tạo. Các trung tâm sát hạch lái xe tư nhân Chất lượng đào tạo cấp giấy lái xe còn yếu, những người lái xe chưa đủ kỹ năng. Bất cứ trung tâm nào nếu phát hiện ra tiêu cực thì sẽ bị đình chỉ hoạt động. Tổng cục ngay lập tức phải rà soát các trung tâm sát hạch, trung tâm nào không đủ điều kiện không cho sát hạch lái xe. Người sát hạch cũng phải là người công tâm nếu không có đạo đức tiêu cực thì sẽ đuổi ra khỏi ngành vĩnh viễn không cho sát hạch lái xe. Phải mở trường đào tạo chuyên đi sát hạch, đào tạo người có đạo đức để sát hạch lái xe.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Việt Hưng đã phát động phong trào thi đua năm 2017.

31-12 TCDBVN

Các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Xuân Cường và Phan Thị Thu Hiền tặng Cờ thi đua của Tổng cục cho các đơn vị

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trần Bá Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông; ông Trần Hữu Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án 4; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 cho ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Kinh tế – Kế hoạch Ban Quản lý dự án 4;    Cờ Thi đua xuất sắc của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia năm 2016 cho Cục Quản lý đường bộ II; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 2015 cho ông Nguyễn Văn Quyền, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cờ Thi đua xuất sắc ngành Đường bộ 2016 cho 11 đơn vị.

Nguồn  mt.gov.vn/

Trả lời