Thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng Bộ GTVT kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ

Ngày 24/10, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 3328/QĐ-BGTVT thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng Bộ GTVT kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Lãnh đạo Bộ GTVT (gọi tắt Tổ công tác).

Tổ công tác do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm Tổ trưởng  Theo đó, Tổ công tác do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ làm Tổ phó Thường trực; ông Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Tổ phó.  Các Thành viên Tổ công tác gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Kiều Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng Bộ; Vũ Cao Đàm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Chánh Thanh tra Bộ; Nguyễn Duy Lâm, Phó Vụ trưởng Vụ KHĐT; Chu Thị Thủy, Phó Vụ trưởng - Phó Trưởng Ban PPP; Dương Viết Roãn, Phó Cục trưởng Cục QLXD&CTGT; các ông Nguyễn Văn Nga, Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ - Thường trực, Thư ký Tổ công tác; Tăng Văn Tuấn, Chuyên viên Phòng Tổng, hợp, Văn phòng Bộ - Thường trực, Thư ký Tổ công tác.  Bộ trưởng Bộ GTVT giao Tổ công tác xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành “Quy chế hoạt động của Tổ công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Lãnh đạo Bộ GTVT” và tổ chức thực hiện.  Xuân Nguyên

Tổ công tác do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm Tổ trưởng

Theo Quyết định, Tổ công tác do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ làm Tổ phó Thường trực; ông Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Tổ phó.

Các Thành viên Tổ công tác gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Kiều Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng Bộ; Vũ Cao Đàm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Chánh Thanh tra Bộ; Nguyễn Duy Lâm, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư; Chu Thị Thủy, Phó Vụ trưởng – Phó Trưởng Ban PPP; Dương Viết Roãn, Phó Cục trưởng Cục QLXD&CLCTGT. Thư ký Tổ công tác gồm các ông: Nguyễn Văn Nga, Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ – Thường trực; Tăng Văn Tuấn, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ – Thường trực, .

Bộ trưởng Bộ GTVT giao Tổ công tác xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành “Quy chế hoạt động của Tổ công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ giao thông vận tải trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Lãnh đạo Bộ GTVT” và tổ chức thực hiện.

Nội dung chi tiết Quy chế hoạt động của Tổ công tác xem tại đây.

Trả lời